top of page

חוגי טיפוס

לילדים ומבוגרים

 

 בשבילנו טיפוס מדברי הוא בית שבו טיפוס, תנועה ובריאות הולכים יד ביד בתוך אורח החיים והשגרה היומיומית. בחוגים נעבור ונלמד את רזי הטיפוס, נחזק את היכולות הפיזיות ונאתגר את המיינד.

החוגים במתחם

לוז עונת החוגים (2).jpg
bottom of page