חוגי טיפוס

לילדים ומבוגרים

 

 בשבילנו טיפוס מדברי הוא בית שבו טיפוס, תנועה ובריאות הולכים יד ביד בתוך אורח החיים והשגרה היומיומית. בחוגים נעבור ונלמד את רזי הטיפוס, נחזק את היכולות הפיזיות ונאתגר את המיינד.

החוגים במתחם

חוג טיפוס לכיתות א-ג

יום שלישי 15:00-16:00

יום שלישי 16:15-17:15

חוג טיפוס לכיתות ד-ו

יום שני 15:00-16:00

יום שני 16:15-17:15

יום רביעי 15:00-16:00

חוג טיפוס לכיתות ז-ט

יום רביעי 18:00-19:00

אימון מתקדמים

2 אימונים בשבוע:

יום שני 17:30-18:30

ויום חמישי 17:30-18:30

 +18 חוג בוגרים

יום שני 19:45-20:45

יום רביעי 19:45-20:45